Ψηφιακό Επιτάλιο

Ψηφιακή πύλη ανάδειξης και διαφύλαξης της ιστορίας, της πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς του Επιταλίου Ηλείας και της ευρύτερης περιοχης του πρώην Δήμου Βώλακος.

https://digitalepitalio.gr/